Effect of electrical interactions on kinetics of heterocoagulation. Wpływ oddziaływań elektrycznych na kinetykę heterokoagulacji (in Polish)
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Jagielloński
2
Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN
Publication date: 1980-01-01
 
Physicochem. Probl. Miner. Process. 1980;12(1):47–55
 
eISSN:2084-4735
ISSN:1643-1049