Direct observation of slime coating formation and the condition of potash flotation on KCl. Bezpośrednie obserwacje tworzenia pokryć szlamowych na KCl w warunkach flotacji soli potasowych (in Polish)
,
 
 
 
 
More details
Hide details
1
Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN
2
Uniwersytet Jagielloński
3
University of British Columbia
Publication date: 1983-01-01
 
Physicochem. Probl. Miner. Process. 1983;15(1):111–116
 
eISSN:2084-4735
ISSN:1643-1049