Determination of the content of fine particles in clays by the sedimentation centrifuge technique. Określenie zawartości drobnych frakcji w glinach i surowcach ilastych metodą sedymentacji wirówkowej (in Polish)
 
More details
Hide details
1
Instytut Szkła i Ceramiki
Publication date: 1977-01-01
 
Physicochem. Probl. Miner. Process. 1977;11(1):23–32
 
eISSN:2084-4735
ISSN:1643-1049