Depressant properties of quebracho in flotation of naturally-floatable minerals. Własności depresujące tkaniny „Quebracho” przy flotacji minerałów charakteryzujących się naturalną hydrofobowością (in Polish)
 
 
More details
Hide details
1
Politechnika Śląska
Publication date: 1976-01-01
 
Physicochem. Probl. Miner. Process. 1976;10(1):93–98
 
eISSN:2084-4735
ISSN:1643-1049