Copper flotation form shaft furnace slag. Flotacja miedzi z żużla pieca szybowego (in Polish)
 
More details
Hide details
1
Zakład Doświadczalny KGHM
Publication date: 1972-01-01
 
Physicochem. Probl. Miner. Process. 1972;6(1):98–106
 
eISSN:2084-4735
ISSN:1643-1049