Contakt angle, isoelectric point and standard floatability as functions of oxygen content of coal. Graniczny kąt zwilżania i punk izoelektryczny oraz flotowalność standardowa jako funkcja zawartości tlenu w węglu (in Polish)
 
More details
Hide details
1
Głowny Instytut Górnictwa, Katowice
Publication date: 1990-01-01
 
Physicochem. Probl. Miner. Process. 1990;22(1):119–126
 
eISSN:2084-4735
ISSN:1643-1049