Chemical and electrochemical reactions in the system lead sulphide – potassium ethyl xanthate solution. Chemiczne i elektrochemiczne reakcje w układzie siarczek ołowiu-etyloksantogenian potasowy (in Polish)
 
More details
Hide details
1
Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN
Publication date: 1989-01-01
 
Physicochem. Probl. Miner. Process. 1989;21(1):107–114
 
eISSN:2084-4735
ISSN:1643-1049