A conception of obtaining of high-aluminium concentrate from aluminiferous waste material. Koncepcja otrzymywania koncentratu wysokoglinowego z odpadów surowców glinonośnych (in Polish)
 
More details
Hide details
1
Zakład Przeróbki Surowców Mineralnych "Surmin"
2
Politechnika Wrocławska
Publication date: 1984-01-01
 
Physicochem. Probl. Miner. Process. 1984;16(1):37–44
 
eISSN:2084-4735
ISSN:1643-1049